Marktinformatie: november 2021

visserij

Handelsmaatregelen tegen Noordelijke landen

Er zijn mogelijke handelsmaatregelen tegen Noorwegen, IJsland en de Faeröer Eilanden in opkomst. Noordelijke vissers houden zich namelijk niet aan de afspraken en vissen veel weg zoals grote hoeveelheden makreel, blauwe wijting en haring. Nederland en andere lidstaten van de Europese Unie willen daarom de Noren, IJslanders en Faeröerders sancties opleggen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om handelsmaatregelen tegen de import van zalm. Zalm is in korte tijd een enorm belang geworden voor de Nederlandse visindustrie, in bijzonder voor de visverwerkers uit Urk. De stijgende zalmverwerking is een redding geweest voor Urk na de steeds dalende platvisvangsten van de eigen Noordzeevloot.
Minister Schouten van LNV wil daarom graag eerst weten wat de consequenties zijn voor o.a. de Nederlandse visindustrie en wil de opties van de Europese commissie horen. Schouten pleit voor een haalbaarheidsonderzoek naar handelsmaatregelen, zodat er afgewogen en gericht sancties kunnen worden ingezet (Visfederatie, 2021).

Wet oneerlijke handelspraktijken

Er zijn ook landelijke maatregelen om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. Zo is op 1 november de wet ‘oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen’ in werking getreden. Het doel van deze wet is om kleine spelers in de voedingsmiddelenketen te beschermen tegen de marktmacht van grote bedrijven. Met deze wet zou de positie van o.a. de vissers in de keten worden versterkt. Daarnaast kunnen ook bedrijven met een wereldwijde omzet van maximaal €350 miljoen een beroep doen op deze wet, zolang zij met grote afnemers samenwerken (Visfederatie, 2021).

De nieuwe wet verbiedt de volgende praktijken onder alle omstandigheden (zwarte lijst):

 1. Betalingen later dan 30 dagen voor bederfelijke landbouw- en voedingsproducten
 2. Betalingen later dan 60 dagen voor andere landbouw- en voedingsproducten
 3. Korte termijn annuleringen van bederfelijke goederen
 4. Eenzijdige contractwijzigingen door de afnemer
 5. Betalingen niet gerelateerd aan een specifieke transactie
 6. Neerleggen van risico van verlies en bederf bij de leverancier
 7. Weigeren van een schriftelijke bevestiging van een leveringsovereenkomst door de afnemer, ondanks het verzoek van de leverancier
 8. Onrechtmatig gebruik van bedrijfs- of handelsgeheimen door de afnemer
 9. Commerciële vergoeding door de afnemer
 10. Vergoeding van kosten die gemaakt zijn bij het onderzoeken van klachten van klanten, ondanks ontbreken van nalatigheid of schuld door leverancier

ICES: alle visserij op paling moet gestopt worden

In Nederland is er al veel vooruitgang geboekt om de palingstand te herstellen volgens palingvissers. Zo werd de commerciële visserij op paling teruggeschroefd en werd veel illegale glasaalvangst opgedoekt. Daarnaast zijn er honderden vispassages aangelegd, is het sluisbeheer aangepast en zijn palingen over dijken gezet (DUPAN, 2021). Echter moet volgens het International Council of Regulation of the Sea (ICES) alle visserij op paling en de vangst van glasaal met ingang van 2022 in heel Europa gestopt worden. Het uitzetten van o.a. jonge palingen, ook wel ‘glasaal’ genoemd heeft volgens het ICES niet geholpen om de palingstand te herstellen (Trouw, 2021). DUPAN, het samenwerkingsverband van palingkwekers (NeVeVi), palingvissers (netVISwerk) en palinghandelaren (NeVePaling) om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen is verbaasd over de uitspraken en het uitgebrachte voorstel van ICES. Volgens DUPAN nemen de jonge palingen die op de oceaan geboren worden juist toe. Zo’n 85% van alle jonge paling komt via de Franse kusten Europa binnen, de hoeveelheden in die rivieren zijn juist sinds 2011 flink toegenomen. Daarnaast wordt 60% van de glasaal die in Frankrijk volgens het vastgestelde quotum wordt gevangen, elders in Europa in de natuur uitgezet (DUPAN, 2021).

Meer berichten

Blijf op de hoogte


  Bekijk hieronder de nieuwsbrieven die eerder werden verzonden.

  keyboard_arrow_up
  Translate »