Marktinformatie: juni 2023

Haringseizoen uitgesteld

De Nederlandse Haringgroothandelsvereniging heeft besloten om de start van het haringseizoen uit te stellen tot vrijdag 23 juni. Dit betekent ook dat de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe, die traditioneel het begin van het seizoen markeert, ruim een week later zal plaatsvinden op donderdag 22 juni.

De vertraging is te wijten aan de minder goede kwaliteit van de gevangen haring en de tijd die nodig is voor zorgvuldige verwerking en distributie.

De late ontwikkeling van de haring kan worden toegeschreven aan lagere watertemperaturen en beperkte zonuren op de vangstgronden.

Ondanks de gevolgen voor geplande evenementen, zal Vlaggetjesdag Scheveningen wel doorgaan op zaterdag 17 juni.

Barcelona SEG 2023 terugblik

Volgens de organisator van de Seafood Global Expo woonden meer dan 33.000 professionals uit de visindustrie de beurs bij, een stijging van 24% op jaarbasis en een nieuw record.

SEG, dat in 2022 voor het eerst van Brussel, naar Barcelona verhuisde, had meer dan 2.078 exposerende bedrijven uit 87 verschillende landen, ook een record, aldus de organisator.

Onzekerheid voor Spaanse vissersvloot: dreigend einde van EU-Marokko visserijakkoord

Het huidige visserijakkoord tussen de EU en Marokko loopt binnenkort af, en er zijn nog geen tekenen van verlenging. Dit baart zorgen voor de Spaanse vissersvloot, met name de Andalusische vloot, die niet kan vissen in Marokkaanse wateren als het akkoord niet wordt vernieuwd.

Ongeveer 47 Spaanse vissersschepen zijn actief in Marokkaanse wateren en vangen verschillende vissoorten. De sector dringt er bij de Spaanse minister van Visserij op aan om de Europese Commissie aan te sporen de onderhandelingen met Marokko te versnellen en het akkoord zo snel mogelijk te vernieuwen. De onderhandelingen tussen de EU en Marokko zijn echter vastgelopen vanwege een juridisch geschil over wateren in de Westelijke Sahara. Als het akkoord niet wordt vernieuwd, kan dit leiden tot concentratie van schepen in de Golf van Cadiz en tijdelijke opschorting van de visserijactiviteiten, wat de Spaanse vissersvloot zou schaden.

Vergadering Visfederatie

Afgelopen week kwam het bestuur van de Visfederatie bijeen om de lopende zaken door te nemen. De volgende zaken kwamen onder meer aan de orde:

Platform Voedselveiligheid: De Visfederatie heeft een informeel samenwerkingsverband met andere agrosectoren opgezet om kennis en voortgang op het gebied van voedselveiligheid en regelgeving uit te wisselen. Dit platform wordt positief ervaren en zal structureel worden voortgezet.

LNV voedselvisie: Het ministerie van LNV werkt aan een voedselvisie om het strategisch beleid voor voedselproductie in zee te onderbouwen. Er is behoefte aan ruimte voor energie en natuur, maar er moet ook aandacht zijn voor de eiwittransitie en bedreigingen zoals bodemberoering. De Visfederatie zal een standpuntnota opstellen en bij LNV pleiten voor aandacht hiervoor.

Financiële zaken: Ondanks verwachte kostenstijgingen door inflatie blijft de begroting van de Visfederatie voor 2023 ongewijzigd. Na de zomer zal het bestuur de actuele situatie opnieuw evalueren en de methodiek voor bepaling van de bijdrage herzien.

NVWA: De Visfederatie zal een database opzetten voor contaminanten in zeevruchten om gegevens te verzamelen en beschikbaar te stellen voor bedrijven. Dit zal dienen als basis voor risicoanalyses en aanpassingen in het testregime.

Tariefstijgingen bij NVWA en transportbeperkingen: De tarieven van de NVWA zullen volgend jaar stijgen. Het gaat om het resterende financieringstekort tussen kosten en retributies. Tariefstijgingen worden verwacht tussen de 5% en 20%. Daarnaast worden beperkingen voor vrachtwagens op fossiele brandstof ingevoerd, wat logistieke problemen kan veroorzaken. De Visfederatie zal een brandbrief sturen om aandacht te vragen voor de invoerdata van deze plannen.

Meer berichten

Blijf op de hoogte


    Bekijk hieronder de nieuwsbrieven die eerder werden verzonden.

    keyboard_arrow_up
    Translate »